UniondebSyndicate.com

UniondebSyndicate.com

Syndicate Uniondeb - Adfer Cristnogaeth Apostolaidd y Ganrif 1af
Erthyglau Ffydd

Cariad yn Dod yn Gyntaf

Cariad yw Duw. Boed i gariad Duw gael ei berffeithio ynom fel ein bod yn wirioneddol yn ddilynwyr Crist Darllenwch mwy "Mae Cariad yn Dod yn Gyntaf"

Efengyl Deddfau

Efengyl Iesu Grist yw Efengyl yr Actau yn ôl llyfr yr Actau Darllenwch mwy "Efengyl Deddfau"

Ddim o dan y Gyfraith

Ddim yn anghyfraith gerbron Duw ond o dan gyfraith Crist, 1Cor 9: 20-21 Darllenwch mwy "Ddim o dan y gyfraith"

Yr Un Duw a Thad

Mae yna un Duw, y Tad, y mae pob peth oddi wrtho ac yr ydym yn bodoli drosto (1Cor 8: 5-6) Darllenwch mwy "Yr Un Duw a Thad"

Iesu, Y Meseia

Mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb. (1Tim 2: 5-6) Darllenwch mwy "Iesu, Y Meseia"

Bywyd, Marwolaeth a Gobaith Iachawdwriaeth

Mae plant Duw yn griddfan yn eiddgar yn aros yn eiddgar am fabwysiadu fel meibion ​​- gobaith yr atgyfodiad Darllenwch mwy "Bywyd, Marwolaeth a Gobaith Iachawdwriaeth"

Edifeirwch

Safon edifeirwch Apostolaidd - Edifarhewch a chredwch yr Efengyl Darllenwch mwy "Edifeirwch"

Dyfalbarhad hyd y Diwedd

Rwy'n cyfrif popeth fel colled oherwydd y gwerth rhagorol o adnabod Crist Iesu fy Arglwydd (Phil 3: 8) Darllenwch mwy "Dyfalbarhad hyd y Diwedd"

Croeso i Uniondeb Syndicate

Adnoddau

 

Undodwr Beiblaidd

Mae'r erthyglau canlynol yn ymdrin â phynciau sy'n ymwneud â sylfaen Undodiaeth Feiblaidd. 

Dadl y Drindod

Esblygiad Athrawiaeth y Drindod

Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at ffeithiau penodol am bersonau a digwyddiadau sy'n ymwneud â datblygiad yr athrawiaeth Drindodaidd sy'n hanfodol i werthusiad cywir, ond eto ...

Darllenwch mwy
Beibl agored gyda phelydrau o olau yr ydym yn adnabod Athrawiaeth yr Apostolion drwyddo

Preexistence Crist

Deall ym mha ystyr y gwnaeth Crist preexisted - A yw preexistence Iesu mewn ystyr broffwydol yn ganolbwynt cynllun Duw - neu ...

Darllenwch mwy
Sail yr Ysgrythur

Materion gyda Mark

Deall y gwahanol faterion sy'n ymwneud ag Efengyl Marc Darllenwch mwy "Materion gyda Mark"

Materion gyda Matthew

Deall y gwahanol faterion yn ymwneud â'r Efengyl a elwir Mathew Darllenwch mwy "Materion gyda Matthew"

Luc-Actau blaenoriaeth

Yr achos dros ddal Luc-Actau fel prif dyst Cristnogaeth Apostolaidd Darllenwch mwy "Uwchafiaeth Luc-Acts"

Credadwyedd Mathew Rhan 2: Gwrthddywediadau Mathew

Darperir enghreifftiau o wrthddywediadau Mathew yn erbyn cyfrifon efengyl eraill. Mae darnau problemus ychwanegol hefyd yn cael eu crynhoi ar ôl gwrthddywediadau. Darllenwch mwy "Credadwyedd Mathew Rhan 2: Gwrthddywediadau Mathew"

Credadwyedd Mathew Rhan 3: Mathew 28:19

Nid yw fformiwla bedydd trinitaraidd diwedd Mathew yn debygol o fod yn wreiddiol i Mathew. Mae'r dystiolaeth yn cynnwys dyfyniadau o Eusebius a llawer o gyfeiriadau Darllenwch mwy "Credadwyedd Mathew Rhan 3: Mathew 28:19"