1 Ioan 1: 1-3 Interlinear
1 Ioan 1: 1-3 Interlinear

1 Ioan 1: 1-3 Interlinear

 1 John 1: 1-3

Mae'r prologue i 1 John yn darparu rhai cliwiau diddorol i egluro Prologue John. Gwelwn o 1 Ioan 1: 2, roedd bywyd tragwyddol gyda’r Tad ac mae bellach wedi bod yn amlwg. Nid person yw bywyd tragwyddol ond yn hytrach cysyniad. Am fywyd tragwyddol wedi bod gyda (manteision) mae'r Tad yn nodi ei fod yn gweld (tuag / wynebu) y Tad o'r dechrau. Yn yr un modd, roedd y Logos (Gair) gyda Duw (yn wynebu tuag ato). Yma rydym yn archwilio'r Roeg ac yn darparu cyfieithiad llythrennol a deongliadol. 

1 Ioan 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Tabl Interlinear, 1 Ioan 1: 1-3

Isod mae tabl interlinear gair am air gyda'r diffiniad Groeg, Saesneg, Parsings a geiriadur o bob gair (Geiriadur Cryno Groeg-Saesneg y Newydd Testament, Barclay Newman, wedi'i ategu gan BDAG)

Groeg

Cyfieithu

Parsio

Geirfa

1  Ὃ

1  Beth

Rhagenw, Enwebiadol, Neuter, Singular

 pwy, sydd, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

ἀπʼ

o

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

oddi wrth, i ffwrdd o; trwy; allan o; yn erbyn

ἀρχῆς

o'r cyntaf

Noun, Genitive, Feminine, Singular

dechrau, yn gyntaf

beth

Rhagenw, Cyhuddwr, Neuter, Singular

pwy, sydd, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

ἀκηκόαμεν

clywsom

Berf, Perffaith, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

clywed; derbyn newyddion am; rhowch sylw i; deall

beth

Rhagenw, Cyhuddwr, Neuter, Singular

pwy, sydd, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

ἑωράκαμεν

rydym wedi gweld

Berf, Perffaith, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

gweld, arsylwi, sylwi (pasio. ymddangos); dirnad, deall, cydnabod; profiad; ymweld, dewch i weld

τοῖς

bod

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

y; hyn, hynny; ef, hi, it

ὀφθαλμοῖς

mewn llygaid (golygfa)

Noun, Dative, Masculine, Plural

llygad (au)

ἡμῶν

ohonom

Rhagenw, Genadol, (Dim Rhyw), Plural, Person 1af

ni, ni, ein

beth

Rhagenw, Cyhuddwr, Neuter, Singular

pwy, sydd, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

ἐθεασάμεθα

gwelsom

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, Person 1af, Plural

gweld, edrych ar; sylwi, arsylwi; ymweld

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

αἱ

rhai

Penderfynydd, Enwebiadol, Ffeminaidd, Plural

y; hyn, hynny; ef, hi, it

χεῖρες

dwylo (awdurdodau)

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Plural

Llaw, pŵer, awdurdod; gweithgaredd; bys

ἡμῶν

ohonom

Rhagenw, Genadol, (Dim Rhyw), Plural, Person 1af

ni, ni, ein

ἐψηλάφησαν

gwnaethom gyffwrdd

Berf, Aorist, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Plural

cyffwrdd, teimlo

περὶ

ynghylch

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

am, ynghylch, o, gan gyfeirio at; canys; ar gyfrif

τοῦ

y

Penderfynydd, Genitive, Masculine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it

λόγου

o air

Noun, Genitive, Masculine, Singular

dywedodd rhywbeth (ee gair; dweud; neges, addysgu; siarad, sgwrsio; rhesymu

τῆς

y

Penderfynydd, Genitive, Feminine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it

ζωῆς

o fywyd

Noun, Genitive, Feminine, Singular

bywyd (yn llythrennol neu'n ffigurol)

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

y; hyn, hynny; ef, hi, it

ζωὴ

bywyd

Penderfynydd, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl

bywyd

ἐφανερώθη

amlygwyd

Berf, Aorist, Goddefol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

i wneud yn amlwg (yn llythrennol neu'n ffigurol): - ymddangos, datgan yn amlwg, (gwneud) amlygu (allan), dangos (hunan)

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἑωράκαμεν

rydym wedi gweld

Berf, Perffaith, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

gweld, arsylwi, sylwi (pasio. ymddangos); dirnad, deall, cydnabod; profiad; ymweld, dewch i weld

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

μαρτυροῦμεν

roeddem wedi tystio

Berf, Presennol, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

i fod yn dyst, hy tystio (yn llythrennol neu'n ffigurol): - cyhuddo, rhoi (tystiolaeth), dwyn cofnod, cael (cael, o) adroddiad da (gonest), cael adroddiad da, tystio, rhoi (cael) tystiolaeth, ( fod, dwyn, rhoi, sicrhau) tyst

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἀπαγγέλλομεν

rydym yn datgan

Berf, Presennol, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

i gyhoeddi: - dewch air (eto), datgan, adrodd, dangos (eto), dweud

ὑμῖν

i chi

Rhagenw, Dative, (Dim Rhyw), Plural, 2il Berson

i (gyda neu gan) chi: - chwi, chi, eich (-selves)

τὴν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Ffeminaidd, Sengl

y; hyn, hynny; ef, hi, it

ζωὴν

bywyd

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

bywyd

τὴν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Ffeminaidd, Sengl

y; hyn, hynny; ef, hi, it

αἰώνιον

tragwyddol (helaeth)

Ansoddair, Cyhuddol, Ffeminaidd, Sengl

gwastadol (a ddefnyddiwyd hefyd o amser gorffennol, neu'r gorffennol a'r dyfodol hefyd): - byd tragwyddol, am byth, tragwyddol (dechreuwyd)

ἥτις

sy'n

Rhagenw, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

y mae rhai, hy unrhyw un; hefyd (pendant) pa un peth: - x a (nhw), (megis) â, (nhw) hynny, yn yr ystyr eu bod nhw, beth (-yn bynnag), tra'ch bod chi (nhw) sydd, pwy (-o bynnag)

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

πρὸς

tuag at

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

 (gen.) i, am; (dat.) ar, at, near, by; (acc.) i, tuag at; gyda; er mwyn; yn erbyn

τὸν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl

y; hyn, hynny; ef, hi, it

πατέρα

Roedd

Enwog, Cyhuddol, Gwrywaidd, Canol

“tad” (yn llythrennol neu'n ffigurol, yn agos neu'n fwy anghysbell)

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἐφανερώθη

amlygwyd

Berf, Aorist, Goddefol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

i wneud yn amlwg (yn llythrennol neu'n ffigurol): - ymddangos, datgan yn amlwg, (gwneud) amlygu (allan), dangos (hunan)

ὑμῖν

i ni

Rhagenw, Dative, (Dim Rhyw), Plural, Person 1af

i (gyda neu gan) chi: - chwi, chi, eich (-selves)

3

3 beth

Rhagenw, Cyhuddwr, Neuter, Singular

pwy, sydd, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

ἑωράκαμεν

rydym wedi gweld

Berf, Perffaith, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

gweld, arsylwi, sylwi (pasio. ymddangos); dirnad, deall, cydnabod; profiad; ymweld, dewch i weld

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἀπαγγέλλομεν

rydym yn datgan

Berf, Presennol, Gweithredol, Dangosol, Person 1af, Plural

i gyhoeddi: - dewch air (eto), datgan, adrodd, dangos (eto), dweud

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ὑμῖν

i chi

Rhagenw, Dative, (Dim Rhyw), Plural, 2il Berson

i (gyda neu gan) chi: - chwi, chi, eich (-selves)

ἵνα

Er mwyn hynny

Cyfuniad

er mwyn (yn dynodi'r pwrpas neu'r canlyniad): - er, oherwydd, i'r bwriad (hynny), rhag, fel, (fel) bod, (ar gyfer) i

καί

Hefyd

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ὑμεῖς

chi (lluosog)

Rhagenw, Enwebiadol, (Dim Rhyw), Plural, 2il Berson

chi (fel goddrychol y ferf): - chwi (eich hunain), chi

κοινωνίαν

cyfranogiad

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

partneriaeth, hy cyfranogiad (yn llythrennol), neu gyfathrach rywiol (gymdeithasol), neu (ariannol): - (i) gyfathrebu (-ation), cymun, (contri-) dosbarthu, cymrodoriaeth

ἔχητε

fe allech chi (lluosog) fod

Berf, Presennol, Gweithredol, Darostyngol, 2il Berson, Plural

i ddal (a ddefnyddir mewn cymwysiadau amrywiol iawn, yn llythrennol neu'n ffigurol, yn uniongyrchol neu'n anghysbell; megis meddiant; gallu, parhad, perthynas, neu gyflwr)

μεθʼ

gyda

Cyfuniad

arddodiad cynradd (a ddefnyddir yn aml yn wrthwynebol); yn iawn, gan ddynodi cyfeiliant; “Ynghanol” (lleol neu achosol); wedi'i addasu'n amrywiol yn ôl yr achos (cysylltiad genetig, neu olyniaeth gyhuddiadol) yr ymunir ag ef

ἡμῶν

us

Rhagenw, Genadol, (Dim Rhyw), Plural, Person 1af

ni: - ein (cwmni), ni, ni

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἡ κοινωνία

y cyfranogiad

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

partneriaeth, hy cyfranogiad (yn llythrennol), neu gyfathrach rywiol (gymdeithasol), neu (ariannol): - (i) gyfathrebu (-ation), cymun, (contri-) dosbarthu, cymrodoriaeth

μετὰ

gyda

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

arddodiad cynradd (a ddefnyddir yn aml yn wrthwynebol); yn iawn, gan ddynodi cyfeiliant; “Ynghanol” (lleol neu achosol); wedi'i addasu'n amrywiol yn ôl yr achos (cysylltiad genetig, neu olyniaeth gyhuddiadol) yr ymunir ag ef

τοῦ

y

Penderfynydd, Genitive, Masculine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it

πατρὸς

tad

Noun, Genitive, Masculine, Singular

“tad” (yn llythrennol neu'n ffigurol, yn agos neu'n fwy anghysbell)

καί

ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

μετὰ

gyda

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

arddodiad cynradd (a ddefnyddir yn aml yn wrthwynebol); yn iawn, gan ddynodi cyfeiliant; “Ynghanol” (lleol neu achosol); wedi'i addasu'n amrywiol yn ôl yr achos (cysylltiad genetig, neu olyniaeth gyhuddiadol) yr ymunir ag ef

τοῦ

y

Penderfynydd, Genitive, Masculine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it

υἱοῦ

ei

Noun, Genitive, Masculine, Singular

“mab” (weithiau o anifeiliaid), a ddefnyddir yn helaeth iawn o berthnasau uniongyrchol, anghysbell neu ffigurol

αὐτοῦ

ohono

Rhagenw, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

a (gyda rhagenw personol priodol) y personau eraill: - hi, hi (-le), un, y llall, (fy un i) ei hun, meddai, (hunan-), yr un), ((ef-, fy- , dy-) hunan, (eich-) seliau, hi, hynny, eu (-au), nhw (-selves), yno (-at, - gan, -in, -into, -of, -on, -with ), hwy, (y) pethau hyn, hwn (dyn), y rhai, ynghyd, iawn, sydd

Ἰησοῦ

o Iesu

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Iesu (Joshua)

Χριστοῦ

o eneiniog

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Rendro Llenyddol a Chyfieithiadau Deongliadol

Darperir cyfieithiadau llythrennol a deongliadol isod ar gyfer 1 Ioan 1: 1-3. Mae'r Literal yn seiliedig ar y tabl rhynglinol o dan y cyfieithiadau. 

1 Ioan 1: 1-3, Cyfieithiad Llythrennol

1 Beth oedd o'r cyntaf,

yr hyn a glywsom,

yr hyn a welsom,

hynny yng ngolwg ni,

yr hyn a welsom,

y dwylo hynny ohonom y gwnaethon ni eu cyffwrdd,

ynglyn â gair bywyd, 

2 Ac amlygwyd y bywyd,

ac yr ydym wedi gweld,

ac yr ydym wedi tystio,

ac yr ydym yn datgan i chwi,

y bywyd tragwyddol,

yr hwn oedd tuag at y Tad,

ac amlygwyd ef i ni.

3 Yr hyn a welsom,

a'r hyn yr ydym yn ei ddatgan,

ac i chwi er mwyn i chwithau hefyd,

cyfranogiad y gallech ei gael gyda ni,

a'r cyfranogiad gyda'r Tad,

ac â'r Mab ohono,

o Iesu eneiniog.

1 Ioan 1: 1-3 Cyfieithiad Deongliadol

1 Yr hyn a oedd o'r dechrau,

yr hyn a glywsom,

yr hyn a welsom,

yr hyn oedd o flaen ein llygaid,

yr hyn a welsom,

yr awdurdodau hynny y daethom ar eu traws,

ynglŷn â chynllun bywyd, 

2 Ac amlygwyd y bywyd,

ac yr ydym wedi gweld,

ac yr ydym wedi tystio,

ac yr ydym yn datgan i chwi,

y bywyd tragwyddol,

yr hwn oedd yng ngolwg y Tad,

ac amlygwyd ef i ni.

3 Yr hyn a welsom,

a'r hyn yr ydym yn ei ddatgan,

i chwi hefyd er mwyn i chi,

 gallai gael cyfranogiad gyda ni,

a'r cyfranogiad gyda'r Tad,

a chyda'i Fab,

Meseia Iesu.