Deall Amrywiadau'r Testament Newydd
Deall Amrywiadau'r Testament Newydd

Deall Amrywiadau'r Testament Newydd

Adnodd a Argymhellir: Y Testament Newydd Cynhwysfawr

Clontz, TE, a J. Clontz, gol.

https://amzn.to/2Rcl1vE

Wedi'i greu yn arbennig ar gyfer astudiaethau Beibl. Un o'r nodweddion allweddol yw bod troednodiadau yn cael eu darparu ar waelod pob tudalen gan gyfeirio at amrywiadau o'r testunau Groegaidd a ddosberthir yn gyffredinol mewn dau grŵp: Mae'r grŵp “Alexandrian” yn cynrychioli'r llawysgrifau hynaf sydd wedi goroesi. Mae'r grŵp “Bysantaidd” yn cynrychioli'r mwyafrif o lawysgrifau. Mae hefyd yn dangos mân amrywiadau hefyd. Ar waelod pob tudalen hefyd mae cyfarpar testunol cyfochrog sy'n cyflwyno dewisiadau testunol 20 fersiwn o'r Beibl ar gyfer pob pennill o'r Testament Newydd. Er ei fod wedi'i gyfieithu o safbwynt trinitaraidd, mae'r cyfieithiad hwn yn defnyddio'r Testun Beirniadol (NA-27) fel y testun ffynhonnell 100% o'r amser ac mae hefyd yn ddarllenadwy iawn. (c) Cornerstone Publishing, 2008, ISBN 9780977873715

Enwebiad Amrywiol

“Er nad yw rhifyn Nestle-Aland 27ain Novum Testamentum Graece 1993 yn destun“ Alexandraidd ”yn gyfan gwbl, hwn yw’r argraffiad uchaf ei barch mewn cytundeb cyffredinol gyda’r teulu testunol hwnnw, ac mae“ Alx ”yn dalfyriad cyfleus i’w ddefnyddio ar gyfer y rhifyn hwn. 

Testun Patriarchaidd 1904, ar y llaw arall; yw’r argraffiad uchaf ei barch yn nhraddodiad y “Bysantaidd”, ac fe’i nodir gyda’r talfyriad “Byz.” 

Ni all Nestle-Aland na'r Testun Patriarchaidd gynrychioli'r sbectrwm llawn o ddarlleniadau sydd ar gael yn y ddau deulu testunol hyn a grwpiau lleiafrifol eraill. Rhestrir darlleniadau mwyafrif sy'n wahanol i'r Testun Patriarchaidd o dan y talfyriad “Major.” Rhestrir darlleniadau lleiafrifol o bob grŵp testunol - Alexandrian, Byzantine, “Western,” F1, F13, a mwy - o dan y talfyriad “Mân.” 

Rhestrir darlleniadau nad ydynt yn tarddu o ffynonellau Gwlad Groeg o dan y talfyriad “Alt.” Gallai'r darlleniadau hyn ddod o ffynonellau Lladin, Syrieg, coptig neu ffynonellau hynafol eraill. ” (ii)

  • Alx - Rhifyn Nestle-Aland 27ain Ffynonellau Lladin, Syrieg, coptig, neu hynafol eraill yn cytuno'n gyffredinol â'r llawysgrifau “Alexandrian” cynharaf (ond nid yn hollol felly). Mae'r grŵp “Alexandrian” yn cynrychioli'r llawysgrifau hynaf sydd wedi goroesi.
  • Byz - Testun Patriarchaidd 1904, argraffiad uchel ei barch yn y Traddodiad “Bysantaidd”. Mae'r grŵp “Bysantaidd” yn cynrychioli mwyafrif y llawysgrifau o bob canrif.
  • Mawr - Darlleniadau mwyafrif sy'n wahanol i'r Testun Patriarchaidd
  • Mân - Darlleniadau lleiafrifol o bob grŵp testunol - Alexandrian, Byzantine, “Western,” F1, F13, a mwy
  • Alt - Ffynonellau Lladin, Syrieg, coptig, neu hynafol eraill