Delusion y Drindod
Delusion y Drindod

Delusion y Drindod

Mynegai Ysgrythur

    Genesis 1: 26
    Genesis 18: 1-3
    Genesis 18: 22
    Genesis 19: 24
    Exodus 3: 2
    Exodus 3: 14
    Exodus 33: 11
    Rhifau 12: 8
    Deuteronomium 4: 35
    Deuteronomium 6: 4 - SEMA
    Deuteronomium 18: 15-18
    Deuteronomium 32: 39
    2 Samuel 7: 22
    Brenhinoedd 1 1
    Salm 2: 7
    Salm 8: 5
    Salm 16
    Salm 22
    Salm 49: 7
    Salm 82: 6
    Salm 110: 1
    Salm 110: 5
    Diarhebion 8: 22
    Diarhebion 30: 4
    Eseia 6: 8
    Eseia 7: 14
    Eseia 9: 6
    Eseia 42: 8
    Eseia 43: 11
    Eseia 44: 6
    Eseia 48: 11
    Eseia 48: 16
    Daniel 3: 25
    Hosea 13: 4
    Joel 2: 27
    Joel 2: 32
    Micah 5: 2
    Zechariah 2: 8-11
    Sechareia 12: 10
    Malachi 2: 10
    Malachi 3: 1

    Matthew 1: 23
    Matthew 3: 16-17
    Matthew 24: 36
    Matthew 28: 19
    Ground 2: 7
    Ground 10: 18
    Ground 12: 28-34
    Luc 1: 76
    Luc 10: 18
    John 1: 1
    John 1: 15
    John 1: 18
    John 2: 19
    John 5: 18
    John 5: 23
    John 6: 38
    John 8: 58
    John 10: 30
    John 10: 33
    John 12: 41
    John 17: 3
    John 17: 5
    John 18: 6
    John 20: 28
    Deddfau 2: 21
    Deddfau 7: 59
    Deddfau 13: 33
    Deddfau 20: 28
    Romance 9: 5
    Romance 10: 13
    Romance 14: 11
    1 8 Corinthiaid: 6
    1 10 Corinthiaid: 4  
    2 3 Corinthiaid: 17
    2 8 Corinthiaid: 9
    2 13 Corinthiaid: 14
    Effesiaid 4: 4 6-
    Philippians 2: 6
    Philippians 2: 9-11
    Colosiaid 1: 15
    Colosiaid 1: 16
    Colosiaid 2: 9
    1 Timothy 2: 5
    1 Timothy 3: 16
    1 Timothy 6: 14-16
    Titus 2: 13
    Hebreaid 1: 1 2-
    Hebreaid 1: 2
    Hebreaid 1: 3
    Hebreaid 1: 5
    Hebreaid 1: 6
    Hebreaid 1: 7
    Hebreaid 1: 8
    Hebreaid 1: 10
    Hebreaid 2: 7
    Hebreaid 3: 5
    Hebreaid 13: 8
    1 Peter 1: 1-2
    1 Peter 1: 11  
    2 Peter 1: 1
    1 John 3: 16
    1 John 5: 7
    1 John 5: 20
    Datguddiad 1: 17
    Datguddiad 2: 8
    Datguddiad 3: 14
    Datguddiad 21: 6
    Datguddiad 22: 9
    Datguddiad 22: 13

Y Gwir Am Dduw a'i Fab Iesu

O Beth We Tangled

Arddangos yr Hawliadau Ffug

Yr Arglwydd Ein Duw, Yr Arglwydd yw Un

Cyfeirnod

  •  
  •