UniondebSyndicate.com
Erthyglau Ffydd

Erthyglau Ffydd

Erthyglau Ffydd

Mae'r Erthyglau Ffydd (Athrawiaeth yr Apostolion) yn rhoi trosolwg o hanfodion cred ac ymarfer Cristnogol. Fe'u trefnir yn rhesymegol ac maent wedi'u seilio'n uniongyrchol ar gyfeiriadau Ysgrythurol i ddarparu crynodeb cryno ond eto manwl o Gristnogaeth.

Rhestr Chwarae Erthyglau Ffydd YouTube