Iesu yw'r Model i Ni
Iesu yw'r Model i Ni

Iesu yw'r Model i Ni

Iesu yw'r model ar gyfer y rhai sy'n ei ddilyn. Mae llawer o ddisgrifiadau o Iesu hefyd yn berthnasol i'r rhai sydd yng Nghrist. Mae nifer o ddatganiadau sy'n ymwneud â Iesu hefyd yn ymwneud â'i ddilynwyr.