Ioan 1 Rhynglinol
Ioan 1 Rhynglinol

Ioan 1 Rhynglinol

Beth mae'r Groeg yn ei Ddweud?

Yn nodweddiadol mae cyfieithiadau Saesneg yn cael eu cyfieithu mewn gogwydd i gefnogi diwinyddiaeth trinitaraidd. I gael syniad cliriach o'r hyn y mae'r Groeg yn ei ddweud mewn gwirionedd, darperir y testun Groeg ar gyfer Ioan 1: 1-4, 14 isod ac yna cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol o'r Roeg. 

Ioan 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονοπεὰῦ.

Tabl Interlinear, Ioan 1: 1-4, 14

Isod mae tabl interlinear gair am air gyda'r diffiniad Groeg, Saesneg, Parsings a geiriadur o bob gair (Geiriadur Cryno Groeg-Saesneg y Newydd Testament, Barclay Newman, wedi'i ategu gan BDAG)

Groeg

Cyfieithu

Parsio

Geirfa

1 ἐν

1 in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - prep. gyda dat. yn, ymlaen, yn; yn agos, gan, o'r blaen; ymhlith, o fewn; gan, gyda

ἀρχῇ

yn y dechrau

Noun, Dative, Feminine, Singular

arche - dechrau, yn gyntaf

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ēn - fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

λόγος

Word

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

Logos - rhywbeth wedi'i ddweud (ee gair; dweud; neges, addysgu; siarad, sgwrsio; rhesymu

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

λόγος

Word

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

Logos - rhywbeth wedi'i ddweud (ee gair; dweud; neges, addysgu; siarad, sgwrsio; rhesymu

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ēn - fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

πρὸς

tuag at

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

manteision - (gen.) I, am; (dat.) ar, at, near, by; (acc.) i, tuag at; gyda; er mwyn; yn erbyn

τὸν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl

tunnell - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

θεόν

Da

Enwog, Cyhuddol, Gwrywaidd, Canol

theon - Duw

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

θεόν

Da

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

theon - Duw

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ēn - fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

λόγος

Word

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

Logos - rhywbeth wedi'i ddweud (ee gair; dweud; neges, addysgu; siarad, sgwrsio; rhesymu

2 οὗτος

2 hwn

Rhagenw, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

houtos - hwn, yr un hwn; ef, hi, it

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ēn - fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

ἐν

in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - prep. gyda dat. yn, ymlaen, yn; yn agos, gan, o'r blaen; ymhlith, o fewn; gan, gyda

ἀρχῇ

yn y dechrau

Noun, Dative, Feminine, Singular

arche - dechrau, yn gyntaf

πρὸς

tuag at

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

manteision - (gen.) I, am; (dat.) ar, at, near, by; (acc.) i, tuag at; gyda; er mwyn; yn erbyn

τὸν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl

tunnell - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

θεόν

Da

Enwog, Cyhuddol, Gwrywaidd, Canol

theon - Duw

3 πάντα

3 bob

Ansoddair, Enwebiadol, Neuter, Plural

pas - (1) heb yr erthygl yr un, pob (pl. Pawb); pob math o; i gyd, llawn, absoliwt, mwyaf; (2) gyda'r erthygl gyfan, gyfan; I gyd; (3) pawb, popeth

διʼ

trwy (trwy gyfrwng)

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

diwrnod - (1) gen. trwy, trwy, gyda; yn ystod, drwyddi draw; trwy, ymhlith, drwyddi draw; (2) acc. oherwydd, ar gyfrif, er mwyn; trwodd, gan (anaml); felly, am y rheswm hwn

αὐτοῦ

o hyn

Rhagenw, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

Autos - hunan, ohonoch chi'ch hun, hyd yn oed, iawn; cyn yr erthygl yr un peth; fel trydydd person pro. ef, hi, it

ἐγένετο,

achoswyd i fod

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ginomai - i beri bod (“gen” -erate), hy (yn atblygol) i ddod (dod i fodolaeth), ei ddefnyddio gyda lledred mawr (llythrennol, ffigurol, dwys, ac ati): - codi, cael ymgynnull, bod (-come, -fall, -have self), cael eich dwyn (to pass), (be) come (to pass)

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

χωρὶς

ar wahân

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

chōris - (1) prep. gyda gen. heb, ar wahân i, heb berthynas ag ef, ar wahân, yn ychwanegol at; (2) adv. ar wahân, ar ei ben ei hun

αὐτοῦ

o hyn

Rhagenw, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

Autos - hunan, ohonoch chi'ch hun, hyd yn oed, iawn; cyn yr erthygl yr un peth; fel trydydd person pro. ef, hi, it

ἐγένετο,

achoswyd i fod

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ginomai - i beri bod (“gen” -erate), hy (yn atblygol) i ddod (dod i fodolaeth), ei ddefnyddio gyda lledred mawr (llythrennol, ffigurol, dwys, ac ati): - codi, cael ymgynnull, bod (-come, -fall, -have self), cael eich dwyn (to pass), (be) come (to pass)

οὐδὲ

Nodyn

Adferiad

oude - na, nac, ac nid

ἕν

un

Ansoddair, Enwebiadol, Neuter, Singular

heis - un; a, an, sengl; Dim ond un

bod

Penderfynydd, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

PG - pwy, sydd, beth, hynny

 γέγονεν

 mae'n cael ei achosi-i-fod

Berf, Perffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ginomai - i beri bod (“gen” -erate), hy (yn atblygol) i ddod (dod i fodolaeth), ei ddefnyddio gyda lledred mawr (llythrennol, ffigurol, dwys, ac ati): - codi, cael ymgynnull, bod (-come, -fall, -have self), cael eich dwyn (to pass), (be) come (to pass)

4 ἐν

4 in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - prep. gyda dat. yn, ymlaen, yn; yn agos, gan, o'r blaen; ymhlith, o fewn; gan, gyda; i mewn i (= είς); i, ar gyfer (anaml); ἐν τῷ gyda inf. yn ystod, tra, fel

αὐτῷ

it

Rhagenw, Dative, Masculine, Singular, 3rd Person

Autos hunan, ohonoch chi'ch hun, hyd yn oed, iawn; cyn yr erthygl yr un peth; fel trydydd person pro. ef, hi, it

ζωὴ

bywyd

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

zōē bywyd

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ēn - fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

ζωὴ

bywyd

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

zōē - bywyd

ἦν

Roedd

Berf, Amherffaith, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ēn - fod, bodoli; digwydd, digwydd; byw; cael ei leoli yn; aros, aros; dewch

τὸ

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Neuter, Singular

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

φῶς

ysgafn

Enwol, Enwebiadol, Neuter, Singular

phōs - ysgafn

τῶν

y

Penderfynydd, Genitive, Masculine, Plural

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

ἀνθρώπων

o ddynion

Noun, Genitive, Masculine, Plural

anthrōpos - bod dynol, person; ddynoliaeth, bobl; dyn, gwr

   

 

14 καί

14 Ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

y

Penderfynydd, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

λόγος

Word

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

Logos - rhywbeth wedi'i ddweud (ee gair; dweud; neges, addysgu; siarad, sgwrsio; rhesymu

σὰρξ

gnawd

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

sarcs - cnawd, corff corfforol

ἐγένετο

achoswyd i fod

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

ginomai - i beri bod (“gen” -erate), hy (yn atblygol) i ddod (dod i fodolaeth), ei ddefnyddio gyda lledred mawr (llythrennol, ffigurol, dwys, ac ati): - codi, cael ymgynnull, bod (-come, -fall, -have self), cael eich dwyn (to pass), (be) come (to pass)

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἐσκήνωσεν

trigo

Berf, Aorist, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

skēnoō - byw, trigo

ἐν

in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - prep. gyda dat. yn, ymlaen, yn; yn agos, gan, o'r blaen; ymhlith, o fewn; gan, gyda; i mewn i (= είς); i, ar gyfer (anaml)

ἡμῖν

ynom ni

Rhagenw, Dative, (Dim Rhyw), Plural, Person 1af

hēmin - ni, ni

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἐθεασάμεθ α

gwelsom

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, Person 1af, Plural

theaomai - gweld, edrych ar; sylwi, arsylwi; ymweld

τὴν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Ffeminaidd, Sengl

ho - yr; hyn, hynny; ef, hi, it

δόξαν

gogoniant

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

doxa - gogoniant, ysblander, mawredd (yn gen. Yn aml yn ogoneddus); gallu, teyrnas; mawl, anrhydedd; balchder

αὐτοῦ,

o hyd yn oed

Rhagenw, Genitive, Masculine, Singular, 3rd Person

Autos - hunan, ohonoch chi'ch hun, hyd yn oed, iawn; cyn yr erthygl yr un peth; fel trydydd person pro. ef, hi, it

δόξαν

gogoniant

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

doxa - gogoniant, ysblander, mawredd (yn gen. Yn aml yn ogoneddus); gallu, teyrnas; mawl, anrhydedd; balchder

ὡς

as

Gronyn

hōs - fel, hynny, sut, am, pryd; fel, fel

μονογενοῦς

o unigryw

Ansoddair, Genitive, Masculine, Singular

monogenēs - un ac unig, unigryw

παρὰ

o

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

para - (gen.) O; (dat.) gyda, cyn, ymhlith, yng ngolwg; (acc.) wrth ochr, ochr yn ochr, gan, yn

πατρός,

o dad

Noun, Genitive, Masculine, Singular

patēr - tad

πλήρης

Llawn

Ansoddair, Genitive, Masculine, Singular

plērēs - llawn; cyflawn; llawn-dyfu

χάριτος

o ras

Noun, Genitive, Feminine, Singular

caris - gras, caredigrwydd, trugaredd, ewyllys da

καί

ac

Cyfuniad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἀληθείας

o wirionedd

Noun, Genitive, Feminine, Singular

alētheia - gwirionedd, geirwiredd; realiti

Cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol

Darperir cyfieithiadau llythrennol a deongliadol isod ar gyfer 1 Ioan 1: 1-3. Mae'r Cyfieithiad Llythrennol yn seiliedig ar y tabl rhynglinol sydd ar gael ar y dudalen hon. 

Ioan 1: 1-4, 14, Cyfieithiad Llythrennol

1 Yn y dechreuad yr oedd y Gair,

ac yr oedd y Gair tuag at y Duw,

a Duw oedd y Gair.

2 Roedd hyn yn dechrau tuag at y Duw.

3 Trwy hyn i gyd fe'i hachoswyd

ac ar wahân i hyn ni achoswyd iddo fod yn un.

 Beth sy'n cael ei achosi 4 ynddo roedd bywyd,

a'r bywyd oedd goleuni dynion

14 A'r Gair - cnawd - achoswyd ef i fod

ac yr oedd yn preswylio ynom,

a gwelsom y gogoniant

o ogoniant hyd yn oed fel unigryw gan y tad,

yn llawn gras ac o wirionedd.

Ioan 1: 1-4, 14 Cyfieithiad Deongliadol

1 Ar y dechrau oedd y cynllun,

ac yr oedd y cynllun yn ymwneud â'r Duw,

a pheth dwyfol oedd y cynllun.

2 Roedd y cynllun ar y dechrau yn ymwneud â'r Duw.

3  Gwnaethpwyd popeth trwy'r cynllun,

ac ar wahân i'r cynllun ni wnaed dim.

Beth sy'n cael ei wneud 4 yn y cynllun oedd bywyd,

a’r bywyd oedd goleuni dynion…

14 A gwnaed y cynllun yn gnawd,

ac yn trigo yn ein plith,

a gwelsom y gogoniant,

gogoniant fel yr unigryw gan y tad,

llawn gras a gwirionedd.