Materion gyda Mark
Materion gyda Mark

Materion gyda Mark

Materion gyda Mark

Ymgorfforodd Luc y rhan fwyaf o Marc a gwnaeth gywiriadau ac eglurhad lle'r oedd angen. Nid yw Mark yn arddangos bron cymaint o faterion â John a Matthew. Nid yw Mark yn gofnod hanesyddol cronolegol y bwriedir iddo fod yn hanesyddiaeth fel y mae Luc. Wrth gopïo a darlledu ychwanegwyd llawer o amrywiadau at Mark, ei gysoni â Matthew. Cafodd Marc ei gopïo’n llai aml na Mathew a Luc yn y ddwy ganrif gyntaf ac ychydig o lawysgrifau Groegaidd sy’n tystio i’r testun gwreiddiol. Mae gan fersiynau o Mark derfyniadau gwahanol hefyd. Mae ysgolheigion yn defnyddio testunau Lladin cynnar Marc i gael gwell syniad o ddarlleniad gwreiddiol Marc. Mae cywiriadau gan Luke dros Mark yn dogfennu achosion lle gwnaeth Luke nifer o gywiriadau ac eglurhad mewn perthynas â Marc. Crynhoir diffygion Mark. Darperir Ysgoloriaeth Feirniadol gyda dyfyniadau, tystlythyrau a dyfyniadau hefyd ynghylch Ysgoloriaeth Feirniadol Marc