Materion gyda Matthew
Materion gyda Matthew

Materion gyda Matthew

Materion gyda Matthew

Mae gan Matthew nifer o faterion sy'n bwrw amheuaeth ar ei hygrededd. Yn gyntaf, darperir nodiadau rhagarweiniol am Matthew yn ymwneud â'r deunydd ffynhonnell, awduraeth, a strwythur. Mae damcaniaeth Farrer yn rhoi sail resymegol ychwanegol ar gyfer dal Matthew ag amheuaeth gynyddol o ystyried y tebygolrwydd bod Luke wedi eithrio llawer o’r cynnwys oddi wrth Matthew. Cywiriadau gan Luc dros Mathew yn dogfennu mannau lle mae Luc yn gwneud cywiriad neu eglurhad i Matthew. Gwrthddywediadau Mathew yw'r gwrthddywediadau mwyaf amlwg hynny rhwng Mathew ac Efengylau eraill. Yn ogystal, darperir tystiolaeth yn erbyn y geiriad traddodiadol o Matthew 28: 19 ynghylch y fformiwla fedyddio drindodaidd sy'n ei nodi efallai ei fod wedi'i ychwanegu'n ddiweddarach. Ysgoloriaeth Feirniadol Matthew yn darparu cyfeiriadau allweddol ysgolheictod beirniadol gyda dyfyniadau neu ddyfyniadau helaeth o lyfrau