Ddim o dan y Gyfraith
Ddim o dan y Gyfraith

Ddim o dan y Gyfraith

Penillion allweddol yn Hebreaid am y Gyfraith (Peshitta, Cyfieithiad Lamsa)


Heb 7:11 - Os felly yr oedd offeiriadaeth Lefiaidd wedi cyrraedd perffeithrwydd trwy ba un y deddfwyd y gyfraith ar ran y boblpa angen pellach oedd yna offeiriad arall a ddylai godi ar ôl urdd Melchisedec? Fel arall, byddai'r ysgrythurau wedi dweud y byddai ar ôl urdd Aaron. 
Heb 7:12 - Gan fod newid yn yr offeiriadaeth, felly hefyd bu newid yn y gyfraith
Heb 7:18 - Oherwydd gwnaed y newid a ddigwyddodd yn yr hen gyfraith oherwydd ei wendidau ac oherwydd ei fod wedi dod yn ddiwerth.
Heb 7:19 - Canys ni wnaeth y gyfraith ddim byd perffaith, ond mae gobaith gwell wedi dod yn ei le, lle rydyn ni'n agosáu at Dduw
Heb 8:7 - Canys pe bai'r cyfamod cyntaf wedi bod yn ddi-fai, yna ni fyddai wedi bod angen yr ail.
Heb 8: 8 - Oherwydd cafodd fai arnyn nhw a dywedodd, Wele'r dydd yn dod, medd yr Arglwydd, pan fyddaf yn ewyllysio perffaith cyfamod newydd gyda thŷ Israel a chyda thŷ Jwda; 
Heb 8:9 - Nid yn ôl y cyfamod a wneuthum â'u tadau yn y dydd cymerais hwy â llaw a'u harwain allan o wlad yr Aifft; a chan nad oeddent yn aros yn fy nghyfamod, gwrthodais hwy, medd yr Arglwydd.
Heb 8:10 - Oherwydd hwn fydd y cyfamod y byddaf yn ei wneud â thŷ Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr Arglwydd: Byddaf yn rhoi fy nghyfraith yn eu meddyliau, ac yn ei hysgrifennu ar eu calonnau; a byddaf yn Dduw iddynt a hwy fydd fy mhobl i. 
Heb 8:13 - Oherwydd y soniodd am gyfamod newydd; mae'r un cyntaf wedi mynd yn hen, ac mae'r hyn sy'n hen ac wedi darfod bron â chael ei ddinistrio
Heb 9: 8 - Trwy hyn datgelodd yr Ysbryd Glân na fyddai ffordd y saint yn hysbys eto cyhyd ag yr arhosodd yr hen dabernacl
Heb 9:9 - Pa un oedd y symbol ar gyfer yr amser hwnnw, bellach heibio, lle offrymwyd rhoddion ac aberthau fel na allai beri perffaithdeb yr hwn a'u offrymodd, 
Heb 9:10 - Ond a oedd yn gwasanaethu ar gyfer bwyd a diod yn unig, ac mewn amryw ablutions sy'n ordinhadau o'r cnawd ac a orfodwyd hyd amser y diwygiad
Heb 10:1 - Canys roedd gan y gyfraith gysgod o'r pethau da i ddod ynddo ond nid dyna oedd hanfod y pethau eu hunain; felly, er bod yr un aberthau yn cael eu cynnig bob blwyddyn, ni allent berffeithio'r rhai oedd yn eu cynnig.
Heb 10: 8 - Uchod pan ddywedodd, Aberth ac offrymau ac offrymau llosg ac offrymau dros bechodau, ni fyddai gennych, yr union rai a gynigiwyd yn unol â'r gyfraith
Heb 10: 9 - Ac wedi hynny dywedodd, Wele, yr wyf yn dod i wneud dy ewyllys, O Dduw. Felly rhoddodd ddiwedd ar y cyntaf er mwyn sefydlu'r ail.

Adnoddau Ychwanegol

ebook, Y Gyfraith, y Saboth a Christnogaeth y Cyfamod Newydd, Syr. Anthony Bwncath

Lawrlwytho PDF: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874