UniondebSyndicate.com
Sail yr Ysgrythur

Sail yr Ysgrythur

Sail yr Ysgrythur

Mae'r erthyglau canlynol yn ymdrin â chyfieithiadau o'r Beibl a ffefrir, adnoddau astudiaeth Feiblaidd, ein pwyslais ar yr ysgrifau apostolaidd sydd fwyaf awdurdodol, a chanon NT diwygiedig gyda rhesymeg.