UniondebSyndicate.com
Undodwr Beiblaidd

Undodwr Beiblaidd

Undodwr Beiblaidd

Mae'r erthyglau canlynol yn ymdrin â phynciau sy'n ymwneud â sylfaen Undodiaeth Feiblaidd. 

Dadl y Drindod

Esblygiad Athrawiaeth y Drindod

Mae'r erthygl hon yn tynnu sylw at ffeithiau penodol am bersonau a digwyddiadau sy'n ymwneud â datblygiad yr athrawiaeth Drindodaidd sy'n hanfodol i werthusiad cywir, ond eto ...

Darllenwch mwy
Beibl agored gyda phelydrau o olau yr ydym yn adnabod Athrawiaeth yr Apostolion drwyddo

Preexistence Crist

Deall ym mha ystyr y gwnaeth Crist preexisted - A yw preexistence Iesu mewn ystyr broffwydol yn ganolbwynt cynllun Duw - neu ...

Darllenwch mwy